Kursy reiki w Warszawie

Terminy do uzgodnienia, tel. 730 610 150
w różnych rejonach Polski terminy zmienne

Reiki to energia, która uzdrawia w sposób naturalny.

To duchowe samouzdrawianie, działające poprzez nakładanie rąk. Tę starożytną sztukę można przekazywać osobom mającym problemy różnego rodzaju. Działa na wszystko oraz na wszystkich.
Wykorzystując energię Reiki, skutecznie wzmacniamy swój ogólny stan, zarówno duchowy jak i umysłowy a nasze siły samo uzdrawiające stymulują się. Organizm oczyszcza się z toksyn, wszelkich zanieczyszczeń oraz likwiduje blokady, dzięki czemu człowiek odzyskuje równowagę psychiczną oraz duchową.

Ciało i umysł odzyskują harmonię, poprzez działanie wielopłaszczyznowe: fizyczne, duchowe i emocjonalne. By stosować i przekazywać naturalną energię nie potrzebne są specjalne predyspozycje oraz uzdolnienia. Kursy Reiki pomagają odkryć w sobie siłę i moc, której dotychczas nie znaliście. Bioenergoterapię symboliczną może stosować każdy, gdyż działa ona na zasadzie łączenie się z energią za pomocą symboli.

Symbole, w zależności od stopnia, różnią się od siebie częstotliwością energetyczną oraz działaniem. Drugi stopień, dzięki pracy mentalnej, pozwala na wysyłanie energii na odległość. Jest ona integralną częścią wszystkich żyjących istnień oraz uosabia wszechogarniającą siłę Wszechświata ożywiającą i zasilającą wszystkie istnienia.

Reiki można przyrównać do słów: „Prana”, „Mana”, „Duch Św.”, „Baraka”, „Telesma” oraz „Chi”. Prawdopodobnie tą formą energii, która otwiera nas na duchowy wymiar naszego życia, uzdrawiał Budda oraz Jezus. Kursy Reiki uświadamiają, że jest to czysta, naturalna energia przepełniona dobrem i bezwarunkową miłością. Nie może wyrządzić żadnych krzywd oraz nie jest w stanie nikogo zranić.

Dzięki kursom Reiki czyli tak zwanym inicjacjom, otrzymuje się dostęp do energii. Prowadzi je mistrz, który poprzez inicjację nawiązuje kontakt energetyczny ze źródłem energii Reiki. Energia przepływa swobodnie poprzez kanał, którym to staje się uczeń. Nauka i praktyka to łatwe i przyjemne doświadczenie, dzięki któremu otrzymujemy wspaniały podarunek. Nie trzeba uczęszczać na kursy Reiki kilka lat, wystarczy kilka godzin.

Wtajemniczenia Reiki – różne stopnie kursów.

Stopień I to tzw. „Dar uzdrawiających dłoni”, opanowanie poziomu fizycznego.

Kursy Reiki pierwszego stopnia nazywane są także inicjacją, ponieważ obejmują one wprowadzenie do medycyny alternatywnej oraz podstawowe informacje na temat metod leczenia naturalnego. Pokazuje on uczniom jak zachować pełnię zdrowia i życia, a jednocześnie rozwijać się oraz uzyskać tzw. „pomoc do samopomocy”. Owy wstęp jest niezbędny do zdobycia kolejnych stopni wtajemniczenia.

Stopień II to tzw. „Głębsza wiedza”- uzyskuje się ją poprzez pracę mentalną, pracę z wewnętrznym dzieckiem, realizację celów.

Stopień drugi to otrzymanie od mistrza symboli Reiki, mantry. Dzięki odpowiedniej wiedzy uczymy się jak stosować nabyte umiejętności. Zdolność uzdrawiania i intuicja rozszerzają się, także na odległość. Działania podczas drugiego stopnia wtajemniczenia to praca z tablicą marzeń, szkatułką, afirmacją raz wizualizacją. To praca z karmą, działanie poza czasem i przestrzenią.

Energia Reiki staje się bardziej skuteczna i skoncentrowana dzięki symbolom i mantrom. Możliwości samouzdrawiania są większe, a rozwój osobisty, zarówno umysłowy jak i duchowy jest szybszy i bardziej intensywny.

Reiki Tybetańskie

Linia tybetańska następuje po drugim stopniu wtajemniczenia. Jest to inicjacja, która odkrywa przed Tobą starożytne symbole o wielkiej mocy. Podczas tego kursu adept otrzymuje bardzo skuteczne w działaniu, uzdrawianiu i oczyszczaniu 4 symbole. Są to 3 symbole Daiko Myo wraz z jednym symbolem bez mantry.

Dzięki tym symbolom energię Reiki można wnieść w codzienne życie. Nasza świadomość zostaje pogłębiona, wchodzimy na wyższy stopień rozwoju duchowego. Działanie symboli otrzymanych na drodze tybetańskiej wzmacnia się, gdy połączymy je z symbolami z innych stopni Reiki Usui.

Stopień III to Mistrz. To tzw. „Droga mistrzostwa życia” – odkrywa się przed nami pomost pomiędzy naszym światem a nieskończonością.

Stopień trzeci wtajemniczenia to przejście z poziomu mentalnego na poziom duchowy. Buddyści nazywają ten stan jako „nieskończona jasność przestrzenna ducha”. By wzmocnić do maksimum wszystkie nauki i symbole, często łączy się stopnie trzeci i czwarty.

Stopień IV – Mistrz nauczyciel, to tzw. „Droga nauczania i przekazywania swoich doświadczeń”.

Podczas czwartego, ostatniego stopnia wtajemniczenia, zostają przekazane nam uprawnienia do nauczania i przekazywania wiedzy innym. Po zdobyciu odpowiedniej wiedzy oraz praktyki, można przekazać swoje doświadczenia innym uczniom.

Otrzymując ogromną wiedzę oraz wykorzystując ją w praktyce, jesteśmy w stanie nauczać i wykonywać zabiegi na innych osobach. Ten stopień jednak bardzo często kończy się po wielu latach praktyki i czynnego wykonywania bioenergoterapii Reiki. Wypracowanie swojej własnej drogi Mistrza, wymaga czasu i wielu doświadczeń. Mistrza Nauczyciel to odpowiedzialna osoba, która przekazuje wysoko jakościową wiedzę swoim uczniom.

Stopień trzeci i stopień czwarty często łączone są podczas jednego kursu.